23 Ιαν 2019

Σύνδεση ηλεκτρικών αντιστάσεων σε σειρά - ppt κατέβασμα

Σύνδεση ηλεκτρικών αντιστάσεων σε σειρά - ppt κατέβασμα: Παράδειγμα Τα λαμπάκια στο χριστουγεννιάτικο δένδρο είναι συνδεδεμένα σε σειρά

τη συμπεριφορά της επαγωγικής, αντίστασης στο Ε.Ρ. - ppt κατέβασμα

τη συμπεριφορά της επαγωγικής, αντίστασης στο Ε.Ρ. - ppt κατέβασμα: Πηνίο στο Ε.Ρ. Η ένταση του ρεύματος σ' έναν καταναλωτή εξαρτάται από την εφαρμοζόμενη τάση και από την αντίσταση του καταναλωτή. Όταν η εφαρμοζόμενη τάση είναι συνεχής, η αντίσταση του καταναλωτή είναι ίση με την ωμική του αντίσταση. Όταν η εφαρμοζόμενη τάση είναι εναλλασσόμενη, η αντίσταση του καταναλωτή είναι η αντίσταση εναλλασσόμενου ρεύματος. Η αντίσταση ενα%C...

Κατανοεί τη συμπεριφορά της χωρητικής, αντίστασης στο Ε.Ρ. - ppt κατέβασμα

Κατανοεί τη συμπεριφορά της χωρητικής, αντίστασης στο Ε.Ρ. - ppt κατέβασμα: Πυκνωτής στο Ε.Ρ. Η ένταση του ρεύματος σ' έναν καταναλωτή εξαρτάται από την εφαρμοζόμενη τάση και από την αντίσταση του καταναλωτή. Όταν η εφαρμοζόμενη τάση είναι συνεχής, η αντίσταση του καταναλωτή είναι ίση με την ωμική του αντίσταση. Όταν η εφαρμοζόμενη τάση είναι εναλλασσόμενη, η αντίσταση του καταναλωτή είναι η αντίσταση εναλλασσόμενου ρεύματος. Η αντίσταση %C...